بازرگانی زارع

تولید کننده تیلر ، دروگر یونجه چین ٫ کلتیواتور و انواع گاردان های کشاورزی

heavy

جدیدتریــن ها

آیدین 820 با هد دروگر(علفچین)

تراکتور دو چرخ آیدین 820 با هد علف چین و موتور 7اسب دیزل قابلیت برش انواع گیاهان سبز و خشک با عرض کار 120 سانتی متر و ترانس میشن روغنی با یک سال گارانتی بی قید وشرط

آیدین 820باهد روتیواتور(شخم زن)

تراکتور آیدین دوچرخ آیدین 820 با هد شخم زن و موتور 7 اسب دیزل قابلیت تنظیم عمق و عرض کار و نصب دیگر دنباله بند ها با یک سال گارانتی بی قید وشرط


فرمان متحرک تا ۱۸۰ درجه – و قابل تنظیم

قابلیت سفارش ‌با انواع موتور های بنزینی و گازوییلی

قابلیت نصب انواع ادوات و دنباله بند

بازرگانی زارع

تولید کننده تراکتور دوچرخ آیدین

تولید کننده انواع گاردان های کشاورزی

تامین کننده قطعات و ادوات کشاورزی

با ۴۰ سال سابقه در امر واردات کالا و تامیِن قطعات و ادوات کارخانه های کشاورزی و تولید ادوات کشاورزی،شکی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكار و خلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی و هم سويی با دانش و تكنولوژی روزتلاش نمايند.

تراکتور دوچرخ آیدین 820 ( AYDIN 820 ) موتور 7 اسب دیزل گیربکس 4 سرعته 2 دنده جلو ودو دنده عقب فرمان متحرک و قابل تنظیم قابلیت نصب روتیواتور و اداوات دنباله بند عرض کار 115 سانت با افتخار ساخت ایران


1- فعالیت های بخش ماشین سازی در زمینه تجهیزات کشاورزی چگونه است؟

شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.

2- معرفی انواع ماشین آلات کشاورزی و نحوه کارکرد آنها

شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.

3- آموزش استفاده از ماشین آلات صنعتی و تعمیرات آنها اطلاعات بیشتر   

شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.

4- خدمات پس از فروش شرکت و پشتیبانی قطعات

شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.