بازرگانــی زارع

تولید کننده دروگر چند منظوره ایدین و انواع گاردان های کشاورزی

heavy

بازرگانی زارع

تولید کننده دروگر چند منظوره ایدین و انواع گاردان های کشاورزی

با ۴۰ سال سابقه در امر واردات کالا و تهیه قطعات و ادوات کارخانه های کشاورزی و تولید ادوات کشاورزی،شکی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكار و خلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی و هم سويی با دانش و تكنولوژی روزتلاش نمايند.

جدیدتریــن ها

دروگر آیدین ۸۲۰

دروگر دوچرخ آیدین 820 ( AYDIN 820 ) موتور 7 اسب دیزل گیربکس 4 سرعته 2 دنده جلو ودو دنده عقب فرمان متحرک و قابل تنظیم قابلیت نصب روتیواتور و اداوات دنباله بند عرض کار 115 سانت با افتخار ساخت ایران

کلتیواتور آیدین ۸۲۰

کلتیواتور آیدین ۸۲۰ موتور 7 اسب دیزل گیربکس 4 سرعته 2 دنده جلو ودو دنده عقب فرمان متحرک و قابل تنظیم قابلیت نصب روتیواتور و اداوات دنباله بند عرض کار 115 سانت با افتخار ساخت ایران


قابلیت نصب روتیواتور و اداوات دنباله بند

گیربکس 4 سرعته 2 دنده جلو ودو دنده عقب

فرمان متحرک و قابل تنظیم

موتور 7 اسب دیزل

دروگر دوچرخ آیدین 820 ( AYDIN 820 ) موتور 7 اسب دیزل گیربکس 4 سرعته 2 دنده جلو ودو دنده عقب فرمان متحرک و قابل تنظیم قابلیت نصب روتیواتور و اداوات دنباله بند عرض کار 115 سانت با افتخار ساخت ایران


1- فعالیت های بخش ماشین سازی در زمینه تجهیزات کشاورزی چگونه است؟

شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.

2- معرفی انواع ماشین آلات کشاورزی و نحوه کارکرد آنها

شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.

3- آموزش استفاده از ماشین آلات صنعتی و تعمیرات آنها اطلاعات بیشتر   

شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.

4- خدمات پس از فروش شرکت و پشتیبانی قطعات

شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.

انواع کودپاش ها

كودپاش های مكانيكی

انواع سمپاش ها

سمپاش سوارشونده

انواع خاک ورزها

خاک ورز مرکب حفاظتی